Úvod » Skupiny » Řidičské oprávnění skupiny "A", "A1", "A2" a "AM"

Řidičské oprávnění skupiny "A2"

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

Podmínky pro udělení oprávnění:

Doplňková zkouška

pokud máte v držení skupinu A1 více než 2 roky, skupinu A2 získáte doplňkou zkouškou tzn. pouze praktická část zkoušky bez testu 

 

Formuláře ke stažení zde

Výcvik a závěrečná zkouška

Po změně zákona se závěrečná zkouška skládá ze dvou částí

1. Příprava a technická kontrola motocyklu

a) úprava ochranné výstroje

b) namátková kontrola technického stavu

2. Zvláštní jízdní úkony

a) úkony před jízdou

sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan,

b) provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující:

- následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru,

- bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“,

- slalom

- jízdu po dráze ve tvaru osmičky

- opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce a následným přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,

c) provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující

- slalom v rychlosti nejméně 40 km.h-1

- vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km.h-1),

d) provést

- brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1,

- nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km.h-1).