Úvod » Skupiny » Řidičské oprávnění skupiny "A", "A1", "A2" a "AM"

Řidičské oprávnění skupiny "A"

Do skupiny A jsou zařazeny

  1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
  2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Doplňková zkouška

pokud máte v držení skupinu A2 více než 2 roky, skupinu A získáte doplňkou zkouškou tzn. pouze praktická část zkoušky bez testu 

 

Formuláře ke stažení zde

Výcvik a závěrečná zkouška

Po změně zákona se závěrečná zkouška skládá ze dvou částí

První část:

 „jízda zručnosti“ – žadatel musí předvést bezchybně stanovené zvláštní jízdní úkony

mimo jiné : kontrola motocyklu před jízdou, vedení motocyklu, pomalý slalom, jízda po dráze ve tvaru „8“, úhybný manévr, rychlí slalom, krizové brzdění..

žadatel při provádění zkoušky jede na motocyklu sám

na každý úkon má žadatel tři pokusy

Druhá část:

samostatná jízda v provozu

Žadatel jede sám na motocyklu a je doprovázen vozidlem ve kterém jede učitel výcviku a zkušební komisař