Úvod » Další služby

Vrácení řidičského oprávnění

Vrácení řidičské oprávnění po trestu zákazu činnosti, dosažení 12 bodů nebo ze zdravotních důvodů.

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

 

Co přinést do autoškoly ?

 

Jak probíhá zkouška?

  1. test z pravidel silničního provozu - zkouška probíhá na počítači
  2. prakická jízda se zkušebním komisařem - z každé žádané skupiny
  3. ústní žkouška z ovládání a údržby vozidla - pouze u skupin C,CE, D, 

 

Jak je to s kondičnímí jízdami ? 

 

Kolik mám pokusů ?

každou část zkoušky můžete opakovat pouze 2x, poté musíte absolvovat výuku nebo výcvik

 

Testy si můžete vyzkoušet zde

https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/ro