Úvod » Skupiny » Řidičské oprávnění skupiny "A", "A1", "A2" a "AM"

Řidičské oprávnění skupiny "A2"

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

Podmínky pro udělení oprávnění:

Doplňková zkouška

pokud máte v držení skupinu A1 více než 2 roky, skupinu A2 získáte doplňkou zkouškou tzn. pouze praktická část zkoušky bez testu 

 

Formuláře ke stažení zde

Výcvik a závěrečná zkouška

Po změně zákona se závěrečná zkouška skládá ze dvou částí

První část:

 „jízda zručnosti“ – žadatel musí předvést bezchybně stanovené zvláštní jízdní úkony

mimo jiné : kontrola motocyklu před jízdou, vedení motocyklu, pomalý slalom, jízda po dráze ve tvaru „8“, úhybný manévr, rychlí slalom, krizové brzdění..

žadatel při provádění zkoušky jede na motocyklu sám

na každý úkon má žadatel tři pokusy

Druhá část:

samostatná jízda v provozu

Žadatel jede sám na motocyklu a je doprovázen vozidlem ve kterém jede učitel výcviku a zkušební komisař